ReadyPlanet.com
dot
เครื่องพ่นละอองฝน หมอกน้ำ

เครื่องพ่นละอองฝน หมอกน้ำ

เครื่องพ่นละอองฝนเครื่องพ่นละอองฝน / หมอกน้ำ ถูกออกแบบเพื่อผลิตและพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก 20-80 ไมครอนพ่นได้ระยะทางไกล 15-70 เมตร สามารถปรับทิศทางการฉีดพ่นได้หลายมุมองศา ทั้งแนวดิ่ง (Vertically) และแนวระดับ (Horizontally) เครื่องพ่นละอองฝนประกอบด้วย

  • ชุดพ่นลม
  • ชุดพ่นน้ำ
หลักการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง
หนึ่งในหลักการสำคัญในการกำจัดควันไฟหรือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ คือการพ่นน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อทำให้น้ำที่พ่นผ่านอากาศเป็นตัวจับ/ควบรวมกับควันไฟหรือฝุ่นละออง ช่วยทำให้มลพิษต่างๆ มีน้ำหนักมากไม่สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศรวมตัวกับน้ำ และตกลงสู่พื้นดิน
การทำงานของเครื่องเริ่มจาก ชุดพ่นลมจะทำหน้าที่ผลิตกระแสลมความเร็วสูง ก่อนส่งผ่านเข้ากระบอกลมที่ถูกออกแบบตามหลัก Aerodynamic  เพื่อเพิ่มความเร็วลม ก่อนผ่านเข้าผสมกับละอองน้ำขนาดเล็กระดับ 20 ไมครอน ที่ฉีดพ่นจากชุดพ่นละอองน้ำที่ติดตั้งอยู่ด้านปลายกระบอกส่งลม ( 1 ไมครอน = 1 / 1,000 มิลิเมตร = 0.001 มิลิเมตร )
โดยขนาดที่แตกต่างระหว่างหยดน้ำกับละอองน้ำ ทำให้พื้นที่ผิวของละอองน้ำมีมากมายกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ผิวของหยดน้ำ
เมื่อนำไปใช้งานกำจัดควันไฟหรือฝุ่นละออง ประสิทธิภาพการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกัน ระหว่างการใช้รถดับเพลิงกับเครื่องพ่นละอองฝน โดยในปริมาณน้ำทีใช้ฉีดพ่นที่เท่ากัน การลด/บรรเทา หรือกำจัดควันไฟและฝุ่นละอองในอากาศของเครื่องพ่นละอองฝนที่มีพื้นที่ผิวทีมากกว่า ย่อมมีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่น/ควันไฟของละอองน้ำที่ดีกว่า
ซึ่งนอกจากจะสามารถกำจัดควันไฟและฝุ่นละอองได้ดีกว่าแล้ว
เครื่องพ่นละอองฝนยังใช้พลังงานน้อยกว่ามาก เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดควันไฟ/ฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง 
น้ำปริมาณ 1 ลบ.ม.
ขนาดหยดน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซ.ม. จะมีพื้นที่ผิวเพื่อช่วยจับควันไฟและฝุ่นละออง 600 ต.ร.ม.
ขนาดละอองน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ไมครอน จะมีพื้นที่ผิวเพื่อช่วยจับควันไฟและฝุ่นละออง 600,000 ต.ร.ม.ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.